נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רסס - "העין השביעית"