מילואימניקים בחזית רסס - "העין השביעית"

21.10.2021
29.07.2020