מוהנד מוביידין (היסטוריון ירדני) רסס - "העין השביעית"