מדעי האקלים – צוות תגובות מהיר רסס - "העין השביעית"