רסס ועדת צדוק

ועדה ציבורית שהוקמה ב-1996 כדי להמליץ בנושאי חקיקה הקשורים לעיתונות. נקראת על שם היו"ר, חיים צדוק. במסקנותיה המליצה הוועדה, בין היתר, לבטל את הצורך ברישיון כדי להוציא לאור עיתון ולאסור בחוק מתן הוראה לעיתונאי להפר את כללי האתיקה. ככלל, נטתה הוועדה להמליץ על צמצום החקיקה המגבילה בנושאי חופש הביטוי ולהחמיר את החקיקה בנושאי ריכוזיות ובעלויות צולבות בתחום העיתונותראו הרחבה