ועדת השרים למתן היתר לפרסומים רסס - "העין השביעית"