הקליניקה לזכויות המיעוט הערבי-פלסטיני רסס - "העין השביעית"