המרכז לעתיד דיגיטלי בבית-הספר לתקשורת על-שם אננברג רסס - "העין השביעית"