היחידה הממשלתית לחופש המידע רסס - "העין השביעית"

17.08.2017