הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל רסס - "העין השביעית"