האיגוד הארצי לדיג חופי ומים עליונים רסס - "העין השביעית"