דרור בן-יוסף חסידים (דניאל חסידים) רסס - "העין השביעית"