רסס בשר

תוכן בעל ערך, דבר מהותי, עובדות חדשות, מידע "עסיסי", "חומר טוב". ראה גם "צמחוני". עגה המקובלת גם מחוץ לעולם העיתונות ראו הרחבה