אלימות נגד עיתונאים רסס - "העין השביעית"

29.11.2009