אוריאל דסקל רסס - "העין השביעית"

09.06.2023
09.06.2016