רסס אוף דה רקורד

לא לציטוט. דברים הנאמרים לעיתונאי, ושאומרם אינו מעוניין שיתפרסמו בשמו או שיתפרסמו בכלל. מאנגלית: Off the Record (מחוץ לרשומות) ראו הרחבה