הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תביעת סוריאנו נ' בראור

כתב תביעה, 21.4.2013

כתב הגנה, 16.6.2013

בקשה לסילוק על הסף, 16.6.2013

כתב תשובה, 15.10.2013

תשובה לבקשה לסילוק על הסף, 15.10.2013

בקשה בהסכמה לדחיית התביעה, 2.1.2014

תביעת USG Security נ' אמ.אי.פי ביטחון

כתב תביעה, 1.2.2016

בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה, 24.3.2016

תביעת סוריאנו נ' דרוקר

כתב תביעה, 19.2.2018

כתב הגנה, 17.4.2019

בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה, 14.5.2019

תגובה לבקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה, 10.7.2019

בקשה להוצאת תגובת הנתבע מתיק בית המשפט, 14.07.2019

תביעת סוריאנו נ' בחדרי חרדים

כתב תביעה, 8.3.2018

כתב הגנה (בחדרי חרדים), 9.5.2018

כתב תשובה, 17.5.2018

הודעת צד ג', 24.5.2018

כתב הגנה (צד ג'), 16.7.2018

פרוטוקול, 18.12.18, 7.4.2019

תביעת סוריאנו נ' סילברסטיין

כתב תביעה, 25.5.2018

בקשה למתן היתר המצאה, 25.5.2018

בקשה לביטול היתר המצאה, 20.11.2018

תשובה לבקשה לביטול היתר המצאה, 17.1.2019

תגובה לתשובה לבקשה לביטול היתר המצאה, 13.2.2019

החלטה, 24.2.2019

בקשה למתן רשות ערעור למחוזי, 17.3.2019

תשובה לבקשה למתן רשות ערעור, 3.6.2019

פסק דין, 4.6.2019

בקשה למתן רשות ערעור לעליון, 27.6.2019

תביעת סוריאנו נ' דרוקר והעין השביעית

כתב תביעה, 15.5.2019

בקשה לתיקון כתב התביעה, 26.5.2019

כתב תביעה מתוקן, 4.6.2019

נספחים לכתב תביעה מתוקן, 4.6.2019

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il