תודות

 

עמותת "העין השביעית" מודה למוסדות ולארגונים שהעניקו לה את תמיכתם מאז יציאת אתר "העין השביעית" לדרך עצמאית ב-2015