גל אפלרויט התפטר מ-88FM

19.09.2017

איש לא עמד בתנאים לסמנכ"ל רדיו ובתאגיד פרסמו מכרז חדש

18.09.2017

ורשבסקי תוקף את התאגיד

18.09.2017

משכורות התאגיד נחשפות

17.09.2017
לסיקור המלא על תאגיד השידור הישראלי