המחקר הוא חלק מסדרת מחקרים בנושא התקשורת והמלחמה בלבנון 2006.

לקריאת המחקר