הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

הסכמים להפקדת חומר ארכיון

הסכם עם בניו של אריאל שרון, 2015

הסכם עם יצחק נבון, 2010

הסכם עם אביגדור שחן, 2012

הסכם עם ועדת החקירה הממלכתית בעניין מפוני גוש קטיף וצפון השומרון, 2010

הסכמים נוספים: לוי אשכול, יגאל ידין, חברת דואר ישראל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג (הסכם עם השר דאז יצחק הרצוג), הרב שלמה גורן, אילן פלקוב (מחקרים על רכבות), ישראל רובין זקליק (קובץ מאוחד)

מכתב לעו"ד אלעד מן ובו פירוט על הסכמים מהשנים 2010–2016

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.