הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

חוות דעת

חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, בעניין התערבות שרים בשידורי גלי-צה"ל. 17.12.15

חוות דעת של האגודה לזכות הציבור לדעת, המחייבת התערבות של שר הביטחון בשידורי גלי-צה"ל. 12.9.16

דו"ח אדם

המלצות מנכ"ל משרד הביטחון, אודי אדם, לשינוי מעמדה של גלי-צה"ל. 18.10.16

ניגודי עניינים

קוד אתי למניעת ניגודי עניינים

טופס הצהרת ניגוד עניינים (ריק)

יעקב ברדוגו, הצהרת ניגוד עניינים, 15.5.16

היתר עבודה חיצונית, טפסים ריקים: כתבים | עורכים | יועצים | קריינים

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.