הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מסמכים

הסכם תקציב ההקמה של תאגיד השידור הישראלי, 29.7.15

נספח רכישת תוכן להסכם תקציב ההקמה, 6.3.16

נתונים על תקציב התאגיד ועיכוב במינוי רואה חשבון מבקר, 22.5.16

פירוט הוצאות התאגיד, נכון ליום 31.5.16

מכתב וספר מוכנות, 25.10.16

מצגת מוכנות, 2.11.16

איתן כבל, אלדד יניב ועמותת הצלחה: מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולשר האוצר, 1.11.16

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.