"מעריב", 5.6.2015

"מעריב", 5.6.2015

• תודה, יניר קוזין