גרף שצורף לכתבה ב"גלובס" בנושא היוזמות החדשות בתחום שכר המינימום הציג בעת ובעונה אחת השוואה בינלאומית של שכר המינימום ושיעור בהצגה מגמתית של נתונים. המסר העובר מהגרף הוא שבכל העולם המפותח, למעט בלב המאפליה הקפיטליסטית ארה"ב, שכר המינימום גבוה מבישראל. כל התרגילים הרגילים היו שם: הבחירה של מדינות שנכללו בטבלה אינה מקרית – גרף דומה שהיה מציג את שכר המינימום ביפן, פורטוגל, דרום-קוריאה וספרד, למשל, היה מראה שבישראל שכר מינימום גבוה יותר מ"העולם". גם השימוש בתרגום לשקלים ולא, כמקובל, באחוזים מהתמ"ג לנפש או באחוזים ממדדי שכר שונים (ממוצע, חציוני וכדומה), הוא מפוקפק.

גרף מתוך אתר "גלובס", 15.12.10

גרף מתוך אתר "גלובס", 15.12.10

להתאכזב משכר מינימום ישראלי שנמוך ממקבילו הגרמני או הצרפתי, מדינות שהתמ"ג לנפש בהן גבוה בערך ב-50% מזה של ישראל, הפרש של כ-13 אלף דולר לשנה לנפש, לא שונה בהרבה מלחגוג את היותו של שכר המינימום הישראלי גבוה ממקבילו בטרינידד טובגו למשל.

אבל מי שיצר את הגרף הזה הלך צעד אחד רחוק יותר מאשר רק הצגה מגמתית; הנתונים בטבלה פשוט אינם נכונים. בעוד מידת המגמתיות בגרף בפרט והיכולת לדווח על נתונים בצורה אובייקטיבית בכלל יכולות להיות נושא לוויכוח, קשה להתווכח על כך שהגרף מדווח על שכר מינימום אמריקאי לא נכון. מילא ההתעלמות מזה ששכר המינימום בארה"ב הוא שונה ממדינה למדינה, אלא שאפילו שכר המינימום הפדרלי שמחייב את כל המדינות (הן יכולות לקבוע שכר מינימום מקומי גבוה יותר) גבוה בערך ב-40% ממה שמדווח בטבלה.

גם שכר מינימום של 48 שקל לשעה בגרמניה הוא תגלית מפתיעה, על רקע העובדה שבגרמניה אין כלל חוק שכר מינימום, אלא שורה של הסכמים קיבוציים שקובעים שכר מינימום שונה בסקטורים שונים. עובדים רבים בגרמניה אינם מוגנים כלל על-ידי שום הסכם. עובדי ענף הסיעוד, למשל, אם לצטט הסכם עדכני יחסית, מקבלים שכר מינימום שערכו בשקלים נמוך ב-20% ממה שמדווח ב"גלובס". על רקע כל אלה, אין כמעט טעם להזכיר שגם באירלנד שכר המינימום מורכב יותר מהמספר שמופיע בגרף, ותלוי בוותק של העובד.

בכתבה לא מצוין המקור שממנו נלקחו הנתונים לגרף, אבל חיפוש קצר באינטרנט מצא את המקור לטבלה – עיתון "גלובס". לפני שבעה חודשים התפרסמו שם אותם נתונים, עם אותן טעויות, אלא שאז צורפה הפניה מעורפלת משהו למקור: הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, ה-OECD. אלא שבאתר ה-OECD לא מצאתי נתונים שתומכים בטעויות שמדווחות בגרף.

מאחר שכל המידע הרלבנטי קל מאוד לאיתור, קשה להבין כיצד נפלה טעות בשכר המינימום האמריקאי, או מאיפה בדיוק הגיע המספר בנוגע לשכר המינימום הגרמני, שכאמור כלל לא קיים. וכיוון ששכר מינימום הוא נושא שמדובר בו רבות, קשה להאמין שאף עורך ב"גלובס" לא יודע שאין חוק שכר מינימום בגרמניה וששכר המינימום בארה"ב לא קרוב אפילו למה שמופיע בגרף. על רקע כל אלה, יש לקוות כי המידע השגוי המופיע בגרף ומאשש את הטענות המועלות בטקסט הוא תקלה, טעות של מי שיצר את הגרף הזה וצירף אותו לשתי כתבות בהפרש של שבעה חודשים בלי לעשות מאמץ מינימלי לבדוק את הנתונים שהוא מפרסם. האפשרות האחרת גרועה הרבה יותר.