בשער "מקור ראשון" דווח כי כמעט שליש מהערבים שנדגמו לסקר השיבו שלדעתם הערבים הם האשמים העיקריים במצב בירושלים. מהנתונים המלאים שהתפרסמו בפנים העיתון עלה כי רק 5% מהערבים שנדגמו מחזיקים בדעה זו. קרוב לשליש מאשימים דווקא את המשטרה.

"מקור ראשון", 7.11.14

"מקור ראשון", 7.11.14

"מקור ראשון", 7.11.14

"מקור ראשון", 7.11.14