הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

צווי איסור פרסום

נוהל הטיפול בצווי איסור פרסום משיקולים של טובת החקירה

יחסי-ציבור וייעוץ תקשורתי

סיכום ישיבת הוועדה להעסקת יועצי תקשורת חיצוניים, 7.2.16

הקצאת כספים להעסקת יועצי תקשורת חיצוניים: בקשה לפטור ממכרז, 27.1.16

הקצאת כספים להעסקת יועצי תקשורת חיצוניים: אישור ועדת המכרזים, 27.1.16

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.